VĂN KHẤN CÚNG GIỖ KỴ CHA MẸ HOẶC ÔNG BÀ BẰNG CHỮ NÔM

VĂN KHẤN CÚNG GIỖ KỴ CHA MẸ HOẶC ÔNG BÀ BẰNG CHỮ NÔM

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, năm thứ ………ngày ……tháng ……. Năm 20….. tại phường ( xã ) ……..thành phố (huyện)…….tỉnh……

Nay nhân ngày húy nhật của hiển khảo(tỷ) là ……………….an táng tại………………………huyện ………………, tỉnh …………….

Cô tử (ai tử, cô ai tử, nội tôn ) là …………………cùng toàn gia nam nữ, kính cẩn sắm sanh hương đèn, hoa quả, bánh trái trầu rượu cùng các phẩm vật khác, kính lạy hiển khảo (hiển tỷ) ……………………

Phụng vị cao tổ khảo, cao tổ tỷ,

Cao tổ bá thúc cô liệt vị,

Tằng tổ khảo, tỷ, bá thúc cô liệt vị,

Hiền tổ bá thúc cô liệt vị

Đồng nội gia tiên tổ, anh em trai gái, cô dì chú bác,c on cháu dâu rể, cùng các hương hồn cùng về phối hưởng, xin chứng giám cho.

Kính cẩn quỳ trước hương linh mà than rằng:

Người sinh do tổ, vật vốn do trời. Cây vốn có gốc, nước vốn có nguồn. Thắm thoắt thoi đưa, năm qua tháng lại, nay đến giỗ cha (mẹ) vàng bạc hương trà, quang trần hưởng soạn, phỉ nghi các hạng, gọi chút phiến tình, u hồn thẩm cố.

Kính xin :

Trong nhà đời đời mạnh khỏe, cháu con thịnh vượng năm năm.

Hỡi ôi!

 

Thượng hưởng !

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *