Văn Khấn Chữ Nôm – Văn khấn ngày sóc, ngày vọng

Văn Khấn Chữ Nôm – Văn khấn ngày sóc, ngày vọng (Văn khấn gia tiên ngày Mùng 1 hay rằm âm lịch)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. năm thứ …….ngày….tháng……năm …., tức là ngày …….tháng …., năm 20….., tại phường (xã)…….thành phố (huyện)…..tỉnh……………….

Hôm nay là ngày mùng 1 ( ngày rằm)

Tháng…………..năm……………….

Tín chủ con là: ……………., cùng toàn gia kính cáo

ĐỨC ĐÔNG TRÙ TƯ MỆNH TÁO PHỦ THẦN QUÂN,

Ngũ tự gia đường hương hỏa chi thần,

Nội ngoại gia tiên tổ cùng chư vị hương linh,

Tuân theo lễ luật, lễ vọng đêm rằm (hoặc tuân theo lễ luật mùng 1 đến ngày)

Kính bày lễ sóc (lễ vọng)

Hương đèn, trầu nước, trà rượu, kim ngân,

Kính cẩn cậy dâng, tôn thần tiên tổ,

Cúi xin phù hộ, cứu khổ trừ tai,

Tiến lộc tăng tài, cháu con hiếu thảo;

Gia đình hòa hảo, vạn sự hanh thông;

Ý khẩn, tâm thành, kính mong hâm hưởng.

Cẩn Cáo.

                                                                                   (theo văn khấn chữ nôm)

Xem thêm Văn khấn gia tiên mồng 1 và ngày rằm: https://vankhanvietnam.club/van-khan-nom-van-khan-co-truyen-viet-nam/van-khan-gia-tien-ngay-ram-va-mung-mot.html

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *