Văn khấn chữ nôm – Văn khấn chuồng trâu bò heo

Văn khấn chữ nôm – Văn khấn chuồng trâu bò heo

(hay còn goi là Văn khấn chuồng trại chăn nuôi – ông chuồng bà chuồng)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm thứ ……, ngày…….., tháng……, năm……………., tức ngày……, tháng……., năm 202…, tại phường (xã)….. thành phố( huyện)…… tỉnh……….

Tín chủ là:……………………………cùng toàn gia nam nữ

Hiện ngụ tại:……………………………………………..

Sắm sanh lễ vật, hương đèn trà rượu thứ phẩm chi nghi

Kính cẩn lạy cùng:

  • Thần nông huỳnh đế tổ sư, Bá bách Bố cốc đại vương;
  • Trương lộc phu nhân, Phạm vương đế thích
  • Hậu tắc đại thần
  • Bổn xứ hành hoàng đại vương tôn thần
  • Ngũ phương ngũ thổ thần quân
  • ngũ phương đạo lộ thần quân
  • Ngũ phương ngưu lang, Quách cảnh chi thần
  • Cấp bộ hạn tiền, hậu bố tinh lục súc mục đồng đẳng chúng.

XIn về chứng giám

Trộm nghĩ rằng: Chư vị thần linh, giúp lê dẫn lợi lạc, độ hết thảy chúng sinh, nay nhằm ngày……….., tín chủ sắm sửa lễ nghi xin thần linh chứng giám cho lục súc bình an, trong ngoài tốt lành. Người an vật lợi, tai ách đưa đi, phúc lộc mang về. Lễ bạc lòng thành, của tuy chẳng nhiều, nhưng lòng thành kính.

Xin về hưởng lễ, mong được gia ân

cẩn cáo

 

trên đây là bài văn cúng chuồng trại chăn nuôi
, , , , , , , , , , , , , , ,

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *