Văn khấn chữ Hán Nôm – Bài cúng tết Đoan Ngọ mùng 5 – 5

Văn khấn chữ Hán Nôm – Bài cúng tết Đoan Ngọ mùng 5 – 5

1. Bài cúng tết Đoan ngọ theo Văn khấn bằng âm hán

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm thứ ……, ngày…….., tháng……, năm……………., tức ngày……, tháng……., năm 202…, tại phường (xã)….. thành phố( huyện)…… tỉnh……….

Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị tôn thần, Chư vị tổ tiên cùng chư vị hương linh.

Nhân rày:

Gặp tiết Đoan ngọ

mùa hạ đến ngày

tín chủ chúng con

cảm nghĩ thâm ân

trời cao biển rộng

chư vị tôn thần

cùng là tiên tổi

cù lao chín chữ

chăm chắm không quên

sắm sửa báo đền

lễ nghi thường lệ

hương đèn trầu nước

các thứ dâng lên

cúi xin chư vị

quá bước giáng lâm

chứng giám tấm lòng

cùng về hâm hưởng

Kính xin mời cả

chư vị hương linh

gia tiên nội ngoại

nghĩ đến con cháu

trở về chứng giám

đồng xin mời cả

các vị vong linh

cũ trước mới sau cùng về hưởng lễ.

Cầu xin các vị phù hộ chúng con bốn mùa khang cát.

cẩn cáo!

 

2.  Bài cúng tết Đoan ngọ theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

– Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ chúng con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày mồng 5/5 âm lịch, nhằm ngày tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

 

, , , , , , , , , , , , , ,

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *