VĂN CÚNG TIÊN THƯỜNG HAY CHƯNG THƯỜNG

VĂN CÚNG TIÊN THƯỜNG HAY CHƯNG THƯỜNG

 

1.LỄ CHƯNG THƯỜNG: Được cúng trước ngày giỗ, mời bậc đó về trước để đi mời các bậc trên hay quan khách nội ngoại và báo với bậc dưới về dự lễ giỗ chính. Thường phải sắm phẩm vật theo sở thích của bậc đó khi còn sống.

2.LỄ TIÊN THƯỜNG: Cúng trước các ngày Chạp mã hay Hiệp kỵ để kính báo trước ngày lễ chính thức, mời các bậc từ trên xuống dưới về dự, không cúng phẩm vật, chỉ hương đèn trầu rượu.

 

VĂN CÚNG CHƯNG THƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn ……..…………………………..cùng toàn gia đẳng.

Cung lễ chưng thường kỷ niệm Hiển tổ khảo chính lễ, chánh nhựt Thu tiết.

-Thành tâm cẩn dụng…………………..hương đăng thanh chước chi nghi

-Cẩn ủy chủ bái Tự tôn ……………………cẩn dĩ phỉ nghi

KÍNH CÁO VU

-Ngường vọng quy lai Hiển tổ khảo Đặng Công A thuộc Nam Dương quận an tọa án thờ chứng lễ.

-Xin kính báo chánh nhựt ngày……tháng…..năm…………..

Toàn gia đẳng lo chính lễ Hiển tổ có dụng lễ sanh tư đủ lễ mong Ông mời bậc trên cùng quan khách nội ngoại và cấp dưới nơi âm cảnh về dự lễ kỷ niệm này.

Ngưỡng vọng vong linh ông chứng giám

PHỤC LỄ CẨN CÁO

VĂN CÚNG TIÊN THƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn …….…………………………..cùng toàn gia đẳng.

Cung lễ Tiên thường đáo lệ tu tảo phần mộ chư tiên linh. Chánh nhựt niên ngoạt kiết thời ngày………….

-Thành tâm cẩn dụng hương đăng thanh chước chi nghi

-Cẩn ủy lễ bái thừa kế tự tôn………………….cẩn dĩ phỉ nghi

 

KÍNH CÁO VU

-Ngưỡng vọng tiên tổ ông bà quy lai tại gia đường chánh nhựt kính lễ.

-Cung vọng Hiển tằng tổ khảo tỷ Đặng Công tộc thuộc Nam Dương quận chư tiên linh.

Hiển tổ khảo tỷ, Hiển hiển khảo tỷ

Hiển bá, Thúc cô, huynh đệ cô di tỷ muội đẳng Chư hương hồn đồng lai chiếu giám

-Ngưỡng vọng tiên tổ, ông bà lưu gia ư huệ phước

PHỤC LỄ CẨN CÁO

 

 

*Nếu Hiệp kỵ thì điền vào chỗ Tiên thường là Hiệp kỵ thường niên lễ lệ gia đường

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *