VĂN CÚNG RẰM HẰNG THÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………… Tỉnh, ……………………….. huyện, ……………………….. xã,
…………………………. thôn,…………………………….. xứ chi nguyên.
Tuế thứ…………………….. niên,……………… ngoạt, Thập ngũ nhựt
Tư nhơn tín chủ……………………………………… cùng toàn gia đẳng
………………. Tiết, thường ngoạt, chánh nhựt, kiết thời.
Cung lễ linh lang chánh nguyệt
Thành tâm cẩn dụng hương đăng hoa quả
…………………….. thanh chước thứ phẩm chi nghi.
Cẩn ủy chủ bái…………………………………………. cẩn dĩ phi nghi.
CẢM CÁO VU
-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân – Thái tuế phước đức chánh thần. -Kim niên hành khiến hành binh tôn thần -Thổ phù thần kỳ chơn quân Cửu thiên Huyền nữ Tiên nương tôn thần – Vân các Thần nữ Tiên cô tả hữu liệt vị.
-Thổ công thổ địa phước đức chánh thần. -Ngũ tự gia đường – Đông trù tây mạng táo phủ thần quan.  -Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần -Cập bộ hạ thị tùng lai giám cách.
-Lòng thành tín chủ cầu nguyện gia môn tấn tài phát lộc, trọn tháng chung niên bình an khương thái.
-Ngưỡng lại tôn thần cùng chư vị lưu gia y huệ phước.
PHỤC DI CẨN CÁO
Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *