VĂN CÚNG MỒNG MỘT (1) HẰNG THÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 …………… Tỉnh, ………………………… huyện, …………………………. xã
 ……………………. thôn,………………………………. xứ chi nguyên.
Tuế thứ…………………. niên,………………….. ngoạt,……………. Nhựt
nhơn tín chủ…………………………………… cùng toàn gia đẳng
…………………….. Tiết, thường ngoạt, chánh nhựt, kiết thời
Cung lễ linh lang đầu ngoạt.
Thành tâm cẩn dụng hương đăng, hoa quả………thanh chước, thứ phẩm chi nghi.
Cẩn ủy chủ bái………………………………………….. cẩn dĩ phỉ nghi
CẢM CÁO VU
-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân Thái tế phước đức tôn thần. -Kim niên Hành khiển hành binh tôn thần. -Thổ phủ thần kỳ chơn quân Cửu thiên Huyền nữ Tiên nương. -Tôn thần, Vân các Thần nữ Tiên cô tả hữu liệt vị -Thổ công Thổ địa phước đức chánh thần. -Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng, Táo phủ thần quan. -Tiền hậu tả hữu Tứ di chi thần. – cập bộ hạ thị tùng hàm lai giám cách
  Lòng thành tín chủ cầu nguyện gia môn tấn tài phát lộc, trọn tháng chung niên, bình an khương thái.
  Ngưỡng lại tôn thần cùng chư vị lưu gia y huệ phước
PHỤC DI CẨN CÁO

Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *