VĂN CÚNG MỒNG CHÍN HẰNG NĂM

VĂN CÚNG MỒNG CHÍN HẰNG NĂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng

Cung lễ cầu tài xuất hành chánh nhựt kiết thời chung niên.

Thành tâm cẩn dụng………………hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi.

Cẩn ủy chủ bái…………………………cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU

-Cung thỉnh Thiên thượng Thánh mẫu cửu thiên Huyền nữ Tiên nương tôn thần.

-Vân các thần nữ thế thấy hòa diệu Đại vương tả hữu Tiên cô liệt vị tôn thần.

-Thái công tướng phụ nhị thập bác tú tinh quân.

-Đương kiển thổ địa phước đức chánh thần.

-Tả thần tài hữu bổn mạng nhị vị tướng quân

-Ngũ tự gia đường, Đông trù Tây mạng, Táo phủ thần quan

-Môn thừa hộ húy thần quan chi linh thần.

-Cập bộ hạ thị tùng hàm lai giám cách

Lòng thành tín chủ xin kỳ nguyện thanh ba phước lộc, ngành nghề sĩ-nông-công-thương hưng thịnh, tấn tài phát lộc, toàn gia bình an khương thái, thành đoạt chung niên tấn phát.

Ngưỡng lại Tiên nữ Đại vương tôn thần lưu huệ phước

PHỤC DI CẨN CÁO

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *