VĂN CÚNG ĐÁM GIỖ KỴ – VĂN KHẤN NÔM

VĂN CÚNG ĐÁM GIỖ KỴ – VĂN KHẤN NÔM

VĂN CÚNG ĐÁM GIỖ KỴ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……….Thành, …………huyện, …………..xã,……………thôn,……………..xứ chi nguyên.
Tuế thứ……………..niên,………………ngoạt,………………..Nhựt
Tư nhơn tự tôn………………………..cùng toàn gia nam nữ tự tôn tiểu đẳng. Tiết………chánh nhựt kiết thời.
-Kính lễ kỷ niệm Tằng tổ khảo…………………, thuộc ………… quận.
-Thành tâm cẩn dụng sanh tư hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi
-Cẩn ủy lễ bái tự tôn……………………..cẩn dĩ phỉ nghi
KÍNH CÁO VU
-Thiết niệm Hiển Tằng Tằng tổ khảo tỷ ………………. quận chư tôn linh vị tiền.
-Cung niệm Hiển tằng tổ tỷ ……….quận chánh lễ chư tôn linh vị tiền.
-Hiển Tồ khảo tỷ chư tôn linh vị tiền
-Hiển Hiển khảo tỷ chư tôn linh tọa tiền
-Hiển Bá Hiển thúc Hiển cô chư tôn linh
-Phối niệm Ngoại gia Tằng tổ khảo chư tôn linh
-Cập đường đường bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, Đẳng chư hương hồn đồng lai liệt vị bổn ban.
CUNG DUY TIÊN TỔ KHẢO TỶ
-Tánh bẫm từ tường đức dưỡng thuần túy
– Cây có cội mới thắm chồi xanh lá – Nước có nguồn mới thành bể cả sông sâu – Chữ trung chữ hiếu làm đầu – Con cháu tâm niệm vì đâu có mình – Công cha như núi Thái Sơn  – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Toàn gia đẳng nhớ ơn hiếu để – Nay hậu thế thành tâm kính lễ – Cầu cho phước tổ ân triêm – Con cháu hậu thể hưởng thêm suốt đời – Toàn gia nam nữ ghi lời – Nghĩa đời nay an đức đời sau – Nên cung thỉnh tỏ lòng hiếu để – Nay kỷ niệm Tằng tổ kính lễ – Nguyện tâm linh xin hưởng phò trì – Giữa án thờ rượu chúc tam tuần – cầu tiên tổ vui miền lạc cảnh.
Ngưỡng lại Tiên tổ ông bà lưu gia ư huệ phước.

 

KÍNH LỄ CẨN CÁO

Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *