Văn cúng chạp mả

Văn cúng chạp mả

VĂN CÚNG CHẠP MẢ GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…..Thành,….huyện,….xã,…thôn,….xứ chi nguyên. Tuế thứ….niên,…..ngoạt,…..Nhựt

Tư nhơn tự tôn………cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại. ……..tiết chánh nhựt kiết thời.

Kính lễ thường niên tu tảo phần mộ tiên linh liệt vị của………. tộc thuộc……quận.

Thành tâm cẩn dụng…….. Hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi.

-Cẩn ủy lễ bái tự tôn…….cẩn dĩ phỉ nghi KÍNH

CÁO VU

-Thượng niệm Hiển Tằng tổ khảo tỷ …. thuộc…. quận chư tôn linh vị tiền.

-Cung niệm Hiển tổ khảo tỷ chư tôn linh vị tiền

-Hiển Hiển tổ khảo tỷ chư tôn linh vị tiền.

-Hiển bá Hiển thúc Hiển cô chư tôn linh tọa vị.

-Đường đường bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội đẳng chư hương hồn đồng lai liệt vị.

CUNG DUY TIÊN TÔ CHƯ LINH

-Tánh bẩm từ tường đức dưỡng thuần túy

-Công sanh thành như trời cao biển rộng –

Cây xanh nhờ cội, nước ngọt nhờ nguồn

-Nhớ ơn xưa khảo trí tốn công

– sanh thành dưỡng dục chẳng nề gian lao

– thức khuya dậy sớm ra vào.

-Cày sâu cuốc bẫm dựng xây cơ đồ

– Để nối lại đời sau lập chí

– Đời nối đời chia phái nhanh chi

– Tầng cao bóng mát sum sê –

Lá rụng về cội người về tổ tông.

-Nay con cháu về đây tảo mộ

-Từ tộc gia cho đến gia đường

-Lòng thành con cháu dâng hương

-Cầu xin phò hộ cháu con sum vầy

Ngưỡng lại Tiên tổ ông bà lưu gia ư huệ phước

KÍNH LỄ CẨN CÁO

Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *