VĂN CÚNG 3 NGÀY RẰM CHÍNH TRONG NĂM

VĂN CÚNG 3 NGÀY RẰM CHÍNH TRONG NĂM

 

Chỉ dẫn:

Mỗi năm có 3 ngày Rằm chính (Rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười) và 3 ngày tết để người ở âm cảnh được về với con cháu. Do đó ta phải cúng từ ngoài đến trong bàn thờ tổ tiên. Các bậc chưa có bàn thờ thì chỉ cúng ở ngoài sân và trang thờ.

-Rằm tháng Giêng (Xuân tiết): Thiên quan hạ phước giáng sinh.

-Rằm tháng Bảy (Thu tiết): Địa quan xá tội vong linh.

-Rằm tháng Mười (Đông tiết): Nhơn quan giáng phước chính sanh.

VĂN CÚNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng

Xuân tiết chánh nhựt kiết thời

Cung lễ Thiên quang hạ phước giáng sinh

Thành tâm cẩn dụng …………, hương đăng, hoa quả, thanh chước, thứ phẩm chi nghi.

Cẩn ủy chủ bái……………………….cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU

-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân tôn thần

-Thái tuế Chí đức kim niên Hành khiến Hành binh tôn thần

-Thổ phủ thần kỳ chơn quân cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương Ngũ hành Thánh phi tôn thần.

-Thổ công Thổ địa phước đức chánh thần

-Vận các thần nữ tiên cô tả hữu liệt vị chi thần

-Đông trù tây mạng Táo phủ thần quan

-Tiền hậu tả hữu Tứ di chi thần

-Cập bộ hạ thị tùng hàm lai chiếu giám lòng thành tín chủ

Xin phò trì bổn gia bình an khương thái

Ngưỡng lại Tôn thần liệt vị chi thần lưu gia ư huệ phước.

PHỤC DI CẨN CÁO

 

*Ghi chú:

Cúng Rằm hay mùng một hàng tháng, hàng lễ ta phải cúng từ chánh giờ Tý đến chánh giờ Hợi ngày đó, tức là từ 0 giờ đến 23 giờ trong ngày mùng một hay ngày rằm, không phải cúng ngày 30 hay 14.

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *