BÀI PHÁT LƯƠNG GẠO MUỐI

BÀI PHÁT LƯƠNG GẠO MUỐI

(Hướng dẫn ở phần cúng lạy)

Bài chú:

Chánh nhựt kiết thời lễ thành phát lương

Nhứt biến thập, thập biến hóa, hóa biến thiên

Biến hằng hà sa số vô lượng diệt vô biên

Châu ngọc báu thiên sinh vạn vật

Kiếp nuôi người thành bậc tài nhân

Nhớ thuở xưa Đế Thuấn canh dân

Tưởng thuở nọ Thần nông tác hợp

Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc

Địa sanh thảo hà thảo vô căn

Dẫu sao dời vật đổi bao phen

Quyết một dạ nhớ công ơn Tiên tổ

Đã bao lần chịu đắng cay gian khổ

Quyết một lòng dạy dỗ chúng con

Đặng chép lại dòng son lịch sử

Đã bao lần làm lành tránh dữ

Cầu mong cho đặng chữ khương ninh

Sống trên dương gian phải trọn nghĩa trọn tình

Thác xuống âm cảnh mới sinh linh Phật độ

Sống thác thác theo âm hồn thập loại

Khắp nơi nơi tứ phương một cõi.

Xin mời về để gọi chút tình

Lòng nhiều của ít đinh ninh

Lễ nghi bất túc nghĩ tình là đây.

(Trọn gạo muối, bước ra nơi vãi) đọc tiếp:

Muối đại hải mùi bay thơm ngát

Hạt gạo châu nặng hạt xin dâng

Kính xin chư vị lãnh phần

Lòng thành của ít xin dâng cho trọn đời

Dù cho vật đổi sao dời

Lòng thành tín chủ xin mời lãnh lương

Đông Tây Nam Bắc tứ phương

Cùng là với cửa Trung ương sẵn sàng

Đây là những phần diễm mễ lân bàn để phát lương

cho những vị đến sau:

Vui lòng san sẻ cùng nhau

Mỗi người một ít chia nhau cho trọn tình

Mấy lời khấn vái anh linh

Lòng thành tín chủ cung nghinh tạ từ

(Bắt đầu vãi gạo muối theo hướng, vãi đâu đọc đó)

Đông quy Đông, Tây quy Tây,

Nam quy Nam, Bắc quy Bắc, cùng Trung ương lễ

Tư nhơn tín chủ xin tạ thành.

Về Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…
Xem tất cả các bài viết của Văn Khấn Việt Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *